محصولات

برای اطلاع از قیمتها به فروشگاه مراجعه نمایید   

ردیف

محصول

کد

ابعاد

وزن

تنوع رنگ

۱

 گرد (قلب)

کد A2

 ۲۱۴*۲۱۴ میلیمتر

 ۷۱ گرم

Siliconea Colors

سفید ، آبی ، قرمز ، زرد ، صورتی ، نارنجی

۲

 گرد (کره)

کد A1

 ۲۱۴*۲۱۴ میلیمتر

 ۵۵ گرم

Siliconea Colors

سفید ، آبی ، قرمز ، زرد ، صورتی ، نارنجی

۳

 مربع (زولینگن یا دو بچه)

کد B2

 ۱۶۴*۱۶۴ میلیمتر

 ۵۰ گرم

Siliconea Colors

سفید ، آبی ، قرمز ، زرد ، صورتی ، نارنجی

۴

 مربع (WMF)
کد B1

 ۱۶۴*۱۶۴ میلیمتر

 ۴۸ گرم

Siliconea Colors

سفید ، آبی ، قرمز ، زرد ، صورتی ، نارنجی

۵

 رومیزی

کد C1

300*400 میلیمتر

 ۱۵۰ گرم

در حال حاضر فقط رنگ سفید