کاربردها

 جهت راحت تر باز کردن درب انواع شیشه  به عنوان دستگیره انواع قابلمه   دستگیره انواع ماهیتابه  استفاده به عنوان دستگیره  زیر بابیلیس
 استفاده به عنوان زیر اتویی استفاده جهت زیر قابلمه ای   جهت سر نخوردن اجسام از روی سطوح صاف  زیر بشقابی قابل شستشو